Uprzejmie informujemy, że firma Wimax Mazury Sp. z o.o.

od dnia 11.01.2018 roku realizuje projekt pn.

„Wdrożenie do produkcji konstrukcji metalowych w formie niezależnych i modułowych zadaszeń zintegrowanych z panelami fotowoltaicznymi dla łodzi i jachtów na bazie prac B+R w firmie „Wimax Mazury” Sp. z o.o. w Iławie”

Projekt jest realizowany i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Głównym celem przedsięwzięcia jest wdrożenie do produkcji konstrukcji metalowych w formie niezależnych i modułowych zadaszeń zintegrowanych z panelami fotowoltaicznymi dla łodzi i jachtów na bazie prac B+R w firmie „WIMAX MAZURY” Sp. z o.o. w Iławie. Projekt składa się z dwóch etapów obejmujących zakup i adaptację do potrzeb nieruchomości oraz zakup maszyn niezbędnych do wdrożenia nowej technologii.

Wartość projektu wynosi: 5 010 495.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 732 543.50 PLN